Odwołanie dyrektora instytucji kultury a droga sądowa - OpenLEX

Jakubowski Aleksander, Odwołanie dyrektora instytucji kultury a droga sądowa

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/6/33-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odwołanie dyrektora instytucji kultury a droga sądowa

Zagadnienia związane z odwołaniem dyrektora instytucji kultury należą do jednych z najbardziej problematycznych na gruncie ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Świadectwem tego jest bogate i niejednolite orzecznictwo w tej materii – zarówno sądów administracyjnych, jak i sądów powszechnych. Wynika to przede wszystkim ze splotu w zakreślonym obszarze aż trzech gałęzi prawa: prawa administracyjnego, prawa pracy i prawa cywilnego. Czyni to problematykę związaną z odwołaniem dyrektora instytucji kultury nie tylko interesującym wyzwaniem dla nauki prawa, ale także dla praktyki jego stosowania. Niniejsze opracowanie skupia się na wątpliwościach dotyczących roli sądów powszechnych i administracyjnych w sprawach związanych z odwołaniem dyrektora instytucji kultury . W szczególności ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki sąd i w jakim zakresie jest właściwy w tych sprawach, a tym samym – jakie są dostępne dla odwołanego dyrektora instytucji kultury drogi postępowań sądowych i czym się charakteryzują.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX