Artykuły
Opublikowano: FK 2019/6/54-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dochodzeniem od gminy odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Zgodnie z regulacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w przypadku gdy gmina nie dostarczy osobie uprawnionej lokalu socjalnego, właścicielowi przysługuje względem gminy roszczenie odszkodowawcze. Przepisy te pozostają jednak na tyle nieprecyzyjne, że wywołują wątpliwości interpretacyjne, co w konsekwencji prowadzi do trudności w ich praktycznym stosowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?