Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Uwagi na tle wyroku SN z 9.05.2019 r., III PK 50/18 - OpenLEX

Maniewska Eliza, Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Uwagi na tle wyroku SN z 9.05.2019 r., III PK 50/18

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/3/83-94
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Uwagi na tle wyroku SN z 9.05.2019 r., III PK 50/18

1. Wprowadzenie. Analiza dominującego orzecznictwa Sądu Najwyższego wydanego na podstawie stanu prawnego sprzed 7.09.2019 r., kiedy to doszło do zmiany brzmienia art. 113 k.p. i art. 183a § 1 k.p. , wskazywała na istotną różnicę między pojęciami: „nierówne traktowanie w zatrudnieniu” i „dyskryminacja pracowników” .

Sąd Najwyższy, co do zasady, przyjmował bowiem, że dyskryminacja jest kwalifikowaną postacią nierównego traktowania, z którą mamy do czynienia tylko wtedy, gdy nierówne traktowanie spowodowane jest naruszeniem przez pracodawcę co najmniej jednego z kryteriów określonych w art. 113 k.p. i art. 183a § 1k.p. w brzmieniu obowiązującym przed datą ich nowelizacji. Przepisy te przewidywały dwa rodzaje zakazanych kryteriów różnicowania pracowników: kryteria osobowe (płeć i następne) oraz dwa kryteria rodzaju stosunku pracy. Według Sądu Najwyższego określenie „w szczególności” odnosiło się tylko do kryteriów osobowych, ponieważ kryteria rodzaju stosunku pracy były od nich oddzielone...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX