Ostojski Przemysław, Odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu podatku w prawie polskim

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/6/73-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu podatku w prawie polskim

1. Uwagi wprowadzające. Wśród uprawnień urzeczywistniających prawo do ochrony podmiotu prawa podatkowego przed sprzecznymi z prawem działaniami organów władzy publicznej w doktrynie prawa podatkowego wskazuje się między innymi uprawnienie do odpowiedniego oprocentowania nadpłaty powstałej z winy organu podatkowego lub nieprzekazanej w rozsądnym terminie . Nie zalicza się do nich natomiast uprawnienia do właściwego oprocentowania nieterminowego zwrotu podatku. Prima facie przyczyn pominięcia tego ostatniego uprawnienia wśród rozwiązań prawnych mających realizować wspomniane prawo podatnika można byłoby doszukiwać się w różnicach tkwiących w konstrukcjach prawnych nadpłaty oraz zwrotu podatku. Ustawa z 29.09.1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) definiuje w art. 3 pkt 7 zwrot podatku jako zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego . Natomiast...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy