Odsetki od kwot wynikających z waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego - OpenLEX

Lang Grzegorz, Odsetki od kwot wynikających z waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/3/44-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odsetki od kwot wynikających z waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29.08.2014 r. unormowała obowiązek wprowadzania do umów o zamówienie publiczne klauzul waloryzacyjnych na wypadek zmiany stawek VAT, minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX