Radzikowski Krzysztof, Odrzucenie danych z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wymiaru podatków lokalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/4/70-85
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odrzucenie danych z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wymiaru podatków lokalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Przedmiotem artykułu są aktualne tendencje orzecznicze dotyczące związania danymi z ewidencji gruntów i budynków wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sądy administracyjne coraz częściej podważają takie związanie, niemniej wymagają ku temu szczególnych przesłanek. W świetle postulowanego przez autora rozgraniczenia związania materialnoprawnego oraz proceduralnego w większości przypadków, gdy ewidencja wiąże na zasadach wynikających z art. 194 ordynacji podatkowej, takie szczególne przesłanki nie są jednak potrzebne, zaś w nielicznych przypadkach, gdy ustawy podatkowe definiują na podstawie ewidencji poszczególne elementy konstrukcji podatku, takie podważenie nie jest w ogóle możliwe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX