Odrębności związane z opodatkowaniem zagranicznej emerytury osoby pracującej w służbie publicznej - OpenLEX

Malinowski Dariusz M., Odrębności związane z opodatkowaniem zagranicznej emerytury osoby pracującej w służbie publicznej

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/8/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odrębności związane z opodatkowaniem zagranicznej emerytury osoby pracującej w służbie publicznej

Podczas trwającej pandemii zdanie, którym chcę rozpocząć kolejny artykuł w stałej rubryce „Przeglądu Podatkowego”, może brzmieć trochę jak utopia, ale przyjmijmy, że ten stan, z którym przez ostatnie miesiące przyszło nam się oswoić, ma jednak charakter nietypowy czy wręcz nadzwyczajny i wkrótce, miejmy nadzieję, w bardzo niedługim czasie, wszystko wróci do norm i reguł, do jakich przywykliśmy. A jedną z takich norm jest z pewnością swoboda przemieszczania, także poza granice kraju. Konsekwencją tego jest układanie spraw życiowych, głównie ekonomicznych, w swobodnej dyspozycji każdego człowieka. Osiągamy dochody z różnych źródeł w różnych krajach, nie tylko w Polsce. Nabywamy prawa do różnych świadczeń, które będą nam przysługiwać także po zakończeniu aktywności zawodowej. Za nami zaś – niczym cień – podążają normy i regulacje podatkowe. Na tym głęboko filozoficznym wstępie pozwolę sobie zakończyć wstęp i wyjaśnię, że właśnie owe świadczenia przysługujące po zakończeniu aktywności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?