Danecka Daria, Radecki Wojciech, Odpowiedzialność za bezprawne usuwanie drzew i krzewów na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/11-12/19-33
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność za bezprawne usuwanie drzew i krzewów na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków

Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna i administracyjna, ochrona przyrody, usuwanie drzew i krzewów, zabytki, konwersja

1.Przemiany przepisów o ochronie drzew i krzewów poza lasami

Powszechna ochrona drzew i krzewów rosnących poza lasami została wprowadzona do polskiego systemu prawnego dopiero ustawą z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska . Nie znaczy to, aby wcześniej nie podejmowano prób objęcia ochroną zieleni, w tym zieleni miejskiej. Wprawdzie głosy światłych polskich przyrodników z początku lat 30. ubiegłego stulecia nie znalazły odzwierciedlenia w pierwszej polskiej ustawie o ochronie przyrody z 1934 r. , ale w drugiej, już powojennej ustawie o ochronie przyrody z 1949 r. kwestia ta znalazła swoje miejsce. Artykuł 10 ust. 1 tej ustawy zapowiadał, że ze względu na wyjątkowe znaczenie dla interesu publicznego lasów, zadrzewień i zakrzewień, obszar ich będzie zwiększany przez zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie lotnych piasków, nieużytków, nieopłacalnych rolniczo gruntów, wód otwartych, stromych zboczy górskich i źródlisk...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX