Odpowiedzialność syndyka masy upadłości za naruszenie przepisów prawa pracy - OpenLEX

Jamiołkowski Jerzy, Odpowiedzialność syndyka masy upadłości za naruszenie przepisów prawa pracy

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/3/146-178
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność syndyka masy upadłości za naruszenie przepisów prawa pracy

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest odpowiedzialność syndyka masy upadłości. Prezentuje ono przegląd całego zakresu odpowiedzialności syndyka. Zdaniem Autora sam fakt objęcia zarządu majątkiem upadłego na podstawie art. 173 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie czyni syndyka pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W wyniku upadłości przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, następuje natomiast zmiana po stronie osoby dokonującej czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Uprawnienia syndyka w rozważanym zakresie są uzależnione od tego, czy syndyk po objęciu swojej funkcji jedynie obejmuje zarząd i przeprowadza likwidację majątku, czy też po objęciu zarządu majątkiem masy upadłości, nadal prowadzi przedsiębiorstwo upadłego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX