Odpowiedzialność służbowa prokuratorów - OpenLEX

Roch Adam, Odpowiedzialność służbowa prokuratorów

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/11/105-136
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność służbowa prokuratorów

Streszczenie

Artykuł ma na celu omówienie regulacji obowiązującej od dnia 4 marca 2016 r. ustawy Prawo o prokuraturze, a dotyczącej przepisów zawartych w Dziale IV Rozdziale 3, w części obejmującej odpowiedzialność służbową prokuratorów. Autor wskazuje przy tym również na zasadnicze zapisy ustawy obowiązującej poprzednio co do tego rodzaju odpowiedzialności, a także omawia kilkunastomiesięczną praktykę sądów dyscyplinarnych w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX