Strugała Radosław, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wynikające z zakazów prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pandemii COVID-19

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/5/26-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wynikające z zakazów prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pandemii COVID-19

Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone przedsiębiorcom na skutek wprowadzenia w życie zakazów prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19. Pozwy służące kompensacji takich szkód są powszechnie zapowiadane w przestrzeni medialnej. Zgodnie z tymi zapowiedziami adresatem roszczeń odszkodowawczych będzie Skarb Państwa, a ich prawną podstawą – przepisy art. 417 i n. Kodeksu cywilnego . W opracowaniu dokonano analizy dwóch potencjalnych podstaw odpowiedzialności Skarbu Państwa za wskazane wyżej szkody. Pierwsza z nich to art. 4171 § 1 k.c., aktualny w przypadku pozwów opartych na zarzucie niezgodności z prawem przepisów wprowadzających zakazy czy ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pandemii. Druga to regulujący odpowiedzialność z tytułu tzw. zaniechania legislacyjnego art. 4171 § 4 k.c. Może on stanowić podstawę żądania pozwów wnoszonych przez tych przedsiębiorców, którzy nie kwestionując zgodności wspomnianych ograniczeń lub zakazów, podnoszą, że ich wprowadzenie powinno być połączone z ogłoszeniem stanu nadzwyczajnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX