Roszkiewicz Janusz, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za ograniczenie dostępu do świadczeń pielęgnacyjnych w świetle wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 5.12.2013 r., K 27/13, oraz z 21.10.2014 r., K 38/13

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/4/48-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za ograniczenie dostępu do świadczeń pielęgnacyjnych w świetle wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 5.12.2013 r., K 27/13, oraz z 21.10.2014 r., K 38/13

Słowa kluczowe: świadczenie pielęgnacyjne, odpowiedzialność Skarbu Państwa, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, bezprawie legislacyjne, zaniechanie legislacyjne

1.Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia dopuszczalności uznania wyroków Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 5.12.2013 r., K 27/13 oraz z 21.10.2014 r., K 38/13 za prejudykaty umożliwiające opiekunom osób niepełnosprawnych bezprawnie pozbawionych świadczenia pielęgnacyjnego dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa za potencjalne delikty legislacyjne na podstawie art. 4171 § 1 i 4 Kodeksu cywilnego . Zagadnienie ma istotne znaczenie z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa za niekonstytucyjne akty prawne regulujące zasady przyznawania świadczeń socjalnych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – jak wiadomo – nie przesądza o wysokości świadczeń finansowych przyznawanych obywatelom (emerytur, rent czy też właśnie świadczeń pielęgnacyjnych) . Pytanie więc brzmi, czy stwierdzenie przez TK...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX