Roch Adam, Odpowiedzialność sędziego i prokuratora za wykroczenia

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/9/30-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność sędziego i prokuratora za wykroczenia

Streszczenie*

Publikacja stanowi omówienie przesłanek i charakteru odpowiedzialności sędziów i prokuratorów za wykroczenia. Problematyka ta jest przedmiotem sporu w literaturze, szczególnie w zakresie charakteru przewidzianej przez ustawodawcę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Autor, prezentując szeroko dotychczasowe poglądy piśmiennictwa i judykatury oraz swoje stanowisko w tym przedmiocie, oprócz rozważań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenia w kontekście materialnoprawnym, przedstawia także przebieg postępowania zmierzającego do rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX