Habdas Magdalena, Jagoda Joanna, Odpowiedzialność pracownika zarządu drogi za wykroczenia w związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: ST 2012/11/75-82
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność pracownika zarządu drogi za wykroczenia w związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości

W artykule autorki analizują obowiązujące regulacje – które dotyczą utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, w tym polegające na usunięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości – w celu ustalenia, z jakich przepisów wynika obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, kogo obciąża oraz kto może ponosić odpowiedzialność za niewykonywanie tego obowiązku na podstawie prawa wykroczeń. Autorki stwierdzają, że niedopuszczalne i pozbawione podstaw prawnych jest, zdarzające się w praktyce, pociąganie do odpowiedzialności karnej (wykroczeniowej) zarządu drogi lub jego pracownika w sytuacji, gdy naruszenie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku polega na nieuprzątnięciu śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników miejskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX