Artykuły
Opublikowano: PP 2019/12/36-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność podatnika i płatnika na gruncie art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej a zmiana interpretacji indywidualnej

Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest wzajemny stosunek art. 26 i 26a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – a także zagadnienie wykładni art. 26a w przypadku, gdy udzielona płatnikowi interpretacja przepisów prawa podatkowego okazała się wadliwa, gdyż została przez właściwy organ interpretacyjny zmieniona. Oznaczało to równocześnie powiązanie wykładni art. 26a z wykładnią art. 14m § 2 pkt 1 w zw. z art. 14p i art. 59 § 2 pkt 6 o.p. Istotnym zagadnieniem jest tutaj również uwzględnienie w wykładni tych przepisów ratio legis art. 26a o.p. wyrażonego w uzasadnieniu do projektu ustawy go wprowadzającej, jakim było zwalczanie szarej strefy w zatrudnieniu. W powyższym kontekście należało także przedstawić treść przepisu art. 26a o.p. w projekcie nowej Ordynacji podatkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?