Radecki Wojciech, Odpowiedzialność osób prawnych w niemieckim, czeskim, słowackim i polskim prawie karnym środowiska

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/7-8/34-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność osób prawnych w niemieckim, czeskim, słowackim i polskim prawie karnym środowiska

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie koncepcji prawa karnego środowiska w rozwoju historycznym oraz na tle czterech obowiązujących kodeksów karnych: niemieckiego z 1871 r., czeskiego z 2009 r., słowackiego z 2005 r. oraz polskiego z 1997 r., z uwzględnieniem aktów prawa międzynarodowego i unijnego, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2008 r. o prawnokarnej ochronie środowiska. Ponieważ kategoria przestępstw przeciwko środowisku jest najczęściej przywoływana dla uzasadnienia wprowadzenia także w systemie kontynentalnego prawa karnego instytucji odpowiedzialności karnej osób prawnych, przeto w drugiej części artykułu poddano badaniom niemiecką ustawę z 1968 r. o naruszeniach porządkowych, czeską ustawę z 2011 r. o odpowiedzialności karnej osób prawnych, słowacką ustawę z 2015 r. o odpowiedzialności karnej osób prawnych oraz polską ustawę z 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Spojrzenie na regulację polską z perspektywy rozwiązań niemieckich, czeskich i słowackich pozwala ujawnić wady polskiej koncepcji odpowiedzialności karnej osób prawnych i innych podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko środowisku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX