Odpowiedzialność odszkodowawcza spółki kapitałowej wobec wierzycieli jej wspólnika - OpenLEX

Jaszczyk Kinga, Odpowiedzialność odszkodowawcza spółki kapitałowej wobec wierzycieli jej wspólnika

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/12/48-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność odszkodowawcza spółki kapitałowej wobec wierzycieli jej wspólnika

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza poszczególnych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pod kątem ustalenia możliwości kierowania przez wierzycieli wspólnika spółki kapitałowej roszczeń w stosunku do niej w sytuacji, gdy zawinione zachowanie spółki skutkuje zmniejszeniem się wartości udziałów (akcji) , jak również w przypadku, gdy spółka jest alter ego wspólnika. W toku rozważań uwzględniona została funkcjonująca w orzecznictwie stanowych sądów amerykańskich koncepcja odwrotnej odpowiedzialności przebijającej, w wyniku zastosowania której wierzyciele wspólnika mogą zaspokoić się z majątku spółki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX