Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za ograniczenia praw i wolności w czasie epidemii COVID-19 - OpenLEX

Pecyna Marlena, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za ograniczenia praw i wolności w czasie epidemii COVID-19

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/12/23-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za ograniczenia praw i wolności w czasie epidemii COVID-19

1. Wprowadzenie. Sytuacja epidemii COVID-19 jest współcześnie bezprecedensowa ze względu na skalę geograficzną, społeczną, gospodarczą i prawną. W czasie jej trwania wprowadzone zostały liczne ograniczenia praw i wolności określonych zarówno w regulacjach krajowych, jak i międzynarodowych czy unijnych. W niniejszym opracowaniu analizie poddane zostaną ograniczenia wprowadzone przez władze publiczne w ramach prawa polskiego oraz odszkodowawcze skutki regulacji szczególnych w świetle konstytucyjnych gwarancji praw i wolności oraz przesłanek dopuszczalności ich ograniczenia. Celem opracowania jest przedstawienie oceny działań władzy publicznej w czasie epidemii w kontekście przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, uregulowanej w art. 77 ust. 1Konstytucji oraz w kodeksie cywilnym, a także sposobu (mechanizmu) dokonywania tej oceny oraz wywodzenia z niej skutków prawnych. Ocenie będą podlegały ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych zapoczątkowane 12.03.2020 r. na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX