Górski Arkadiusz, Odpowiedzialność odszkodowawcza polskich związków sportowych w przypadku błędów popełnionych przy powoływaniu kadry narodowej

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/11/138-151
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność odszkodowawcza polskich związków sportowych w przypadku błędów popełnionych przy powoływaniu kadry narodowej

1.Wprowadzenie

W czasach, gdy sport uprawiany zawodowo dawno przestał być dodatkiem do codziennej pracy, a sportowcy przestali otrzymywać za najwyższe trofea drobne upominki, problem przenikania interesów ekonomicznych do świata sportu stał się nad wyraz widoczny. Sport przez długoletnią ewolucję w rzeczywistości przeobraził się w zawód przynoszący wysokie dochody uzależnione od wielu czynników (nie tylko sportowych). Zawodnicy, chcąc reprezentować najwyższy poziom w danej dyscyplinie, muszą poświęcić cały swój czas przygotowaniom i z oczywistych względów nie mogą podjąć pracy zarobkowej. W takiej sytuacji utrzymanie zapewnia im sport. Króluje tu rygorystyczna, acz sprawiedliwa reguła – dochody sportowców uzależnione są od ich wyników. Jednak, czy wyniki sportowe i związane z tym finansowanie zależą tylko i wyłącznie od umiejętności oraz przygotowania danego sportowca? Odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być oczywiście twierdząca, jednak jak pokazuje praktyka, nie do końca tak jest.

Dla prawie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX