Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/12/73-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za zobowiązania podatkowe jednego z nich powstałe przed powstaniem ustroju wspólności majątkowej

1. Zgodnie z art. 26 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Natomiast w świetle art. 29 § 1 o.p. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26 o.p., obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka . Znaczenie art. 29 § 1 o.p. polega na tym, że odpowiedzialność za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych osoby pozostającej w związku małżeńskim, w ustroju wspólności majątkowej ustawowej albo wspólności umownej, ciąży na majątku wspólnym małżonków, a więc na majątku należącym także do drugiego z małżonków, który przez sam fakt ponoszenia odpowiedzialności tym majątkiem nie uzyskuje statusu podatnika w rozumieniu art. 7 § 1 o.p. Z art. 29 § 3 o.p. wynika m.in., że art. 29 § 1 o.p. znajduje odpowiednie zastosowanie do odpowiedzialności płatnika oraz inkasenta. Z mocy odrębnych przepisów art. 29o....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?