Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/2/5-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za uszkodzenie urządzeń służących do wykonywania dozoru elektronicznego

Streszczenie

W systemie dozoru elektronicznego wykonywane są niektóre krótkoterminowe kary pozbawienia wolności, a służy on też do realizowania niektórych środków karnych oraz środków zabezpieczających. Jest on stosowany z wykorzystaniem urządzeń technicznych, których uszkodzenie pociąga za sobą odpowiedzialność karną rozporoszoną po wielu przepisach. Dlatego też postulować trzeba zmiany w kierunku jej ujednolicenia poprzez wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego jako przestępstwo obejmującego wszystkie postaci zachowań godzących w takie urządzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?