Małolepszy Maciej, Odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu w prawie polskim i niemieckim

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/10/148-166
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu w prawie polskim i niemieckim

Streszczenie

Artykuł ukazuje podstawowe różnice między polskim a niemieckim porządkiem prawnym w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule uczyniono zarówno przesłanki odpowiedzialności za prowadzanie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, jak i sankcje. Uwzględniono także praktykę orzeczniczą oraz konsekwencje praktyczne wskazanych różnic. Z przeprowadzonych analiz prawnoporównawczych wynika, że oba systemy prawne różnią się w bardzo wielu aspektach w zakresie odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Końcowa część artykułu zawiera wnioski de lege ferenda dotyczące polskiego porządku prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX