Wąsik Damian, Odpowiedzialność karna za prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych bez zgody uczestnika

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/10/66-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych bez zgody uczestnika

Streszczenie

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na jakiej podstawie i w jakim zakresie w świetle obowiązujących przepisów penalizowany będzie czyn zabroniony związany z prowadzeniem badań klinicznych produktów leczniczych bez zgody uczestnika tych badań. W publikacji omawiana jest kwestia, czy wspomniane zachowanie może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego z art. 192 § 1 k.k., przewidującego odpowiedzialność karną za wykonywanie zabiegów leczniczych bez zgody pacjenta. Autor artykułu, w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz poglądy przedstawicieli doktryny prawa karnego, analizuje m.in. zakresy pojęciowe terminów „zabieg leczniczy” oraz „badanie kliniczne”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX