Piaczyńska Anna, Odpowiedzialność karna za posiadanie nowych substancji psychoaktywnych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/1/98-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za posiadanie nowych substancji psychoaktywnych

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest problematyka kryminalizacji czynów mających za przedmiot nowe substancje psychoaktywne, czyli tzw. dopalacze. Przede wszystkim przeprowadzono wykładnię ustawowej definicji tych substancji, wskazując zarazem na prawne konsekwencje zawarcia wykazu zakazanych substancji w akcie prawnym o randze rozporządzenia, zwłaszcza z punktu widzenia gwarancyjnej funkcji prawa karnego oraz wymogu określoności przepisów karnych. Poruszona została także kwestia karalności nielegalnego posiadania nowych substancji psychoaktywnych oraz przewidzianego za ten czyn ustawowego zagrożenia karą w porównaniu do zagrożenia ustanowionego za posiadanie tradycyjnych narkotyków. Porównując granice ustawowego zagrożenia karą wskazano także na niezmiernie wysokie niebezpieczeństwo dla zdrowia publicznego oraz indywidualnego związane z dopalaczami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX