Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów o tachografach - OpenLEX

Kurzępa Bolesław, Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów o tachografach

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/6/79-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów o tachografach

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są przestępstwa i wykroczenia zawarte w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Problematyka ta jest o tyle istotna, że od kilku już lat organy kontrolujące przewozy drogowe stwierdzają ciągle rosnącą liczbę ingerencji w pracę tachografów, co powoduje zafałszowanie czasu pracy kierowców i wykonywanej pracy przewozowej. Problem ten został dostrzeżony przez organy Unii Europejskiej, które doprowadziły do uchwalenia odpowiednich aktów prawnych, a ich konsekwencją było przyjęcie przez polski Sejm w 2018 r. nowej ustawy o tachografach, zaostrzających m.in. przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej za naruszenie jej norm.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX