Odpowiedzialność karna za naruszenie ochrony danych osobowych - OpenLEX

Zimna Małgorzata, Odpowiedzialność karna za naruszenie ochrony danych osobowych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/1/57-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za naruszenie ochrony danych osobowych

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest wskazanie na zakres odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Autorka przybliża problematykę odpowiedzialności w ramach bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. W artykule przedstawiono dokładną analizę przepisów karnych dotyczących omawianego zagadnienia. Wskazano także na ujęcie historyczne – porównanie wykładni poprzedniego stanu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX