Tymiński Radosław, Odpowiedzialność karna za działania w zespole medycznym

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/5/77-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za działania w zespole medycznym

Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna, zespół medyczny, postępowanie karne, lekarz, prawo medyczne

1.Przedmiot artykułu

Rzeczywistość społeczną cechuje to, że ulega zmianie, bez względu na uwarunkowania prawne. Wielu prawników dostrzega to zjawisko, a nawet twierdzi, że prawo nigdy nie da rady nadążyć za rzeczywistością . Niemniej istnieją tak wrażliwe społecznie dziedziny prawa, w których rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością a przepisami budzi szczególny niepokój i obawy. W tych obszarach wzrasta znaczenie piśmiennictwa i orzecznictwa, ponieważ pozwala na pogodzenie dwóch różnych rzeczywistości: prawnej i społecznej. Jedną z tego rodzaju dziedzin jest prawo medyczne i zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną osób wykonujących zawody medyczne. Szczególnym rodzajem tej odpowiedzialności jest odpowiedzialność karna za działania w zespole medycznym, która nie doczekała się satysfakcjonujących rozwiązań prawnych. Stąd konieczna jest krytyczna analiza obowiązujących koncepcji odpowiedzialności karnej za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX