Łosek Aleksander, Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za pośrednictwem gier komputerowych - wstęp do problematyki

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/2/65-99
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za pośrednictwem gier komputerowych - wstęp do problematyki

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie wstępnych zagadnień dotyczących problematyki odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane za pośrednictwem gier komputerowych oraz za czyny popełniane w realiach wirtualnego świata gry. Szczególną uwagę poświęcono problematyce ogólnych kryteriów umożliwiających przypisanie odpowiedzialności karnej osobom podejmującym sprzeczne z prawem działania w warunkach wirtualnego świata gry, przez przedstawienie i scharakteryzowanie źródeł reguł postępowania z dobrami prawnymi obowiązującymi w wirtualnych światach gry, oraz omówienie relacji między regułami specyficznymi dla wirtualnych światów gry, a tymi, które obiektywnie obowiązują w świecie realnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX