Sołtyszewski Ireneusz, Szostak Robert, Odpowiedzialność karna za błąd opiniodawczy - studium przypadku

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/1/120-136
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna za błąd opiniodawczy - studium przypadku

Streszczenie

Artykuł opisuje przypadek błędu opiniodawczego, w którym nieprawidłowo wykonana sekcja oraz źle sporządzony protokół z tej czynności doprowadził do przyjęcia błędnej wersji zdarzenia, niezgodnej ze stanem faktycznym. W konsekwencji obducentowi postawiono zarzut z art. 233 § 4 k.k. i art. 271 § 1 k.k. Przedstawione studium przypadku zwraca również uwagę na współodpowiedzialność prokuratora za prawidłowość i precyzyjność ustaleń poczynionych podczas oględzin i sekcji zwłok.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX