Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność za wykroczenia oraz zawieszenie w czynnościach prokuratora w świetle Prawa o prokuraturze - OpenLEX

Janeczek Tomasz, Roch Adam, Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność za wykroczenia oraz zawieszenie w czynnościach prokuratora w świetle Prawa o prokuraturze

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/4/124-145
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność za wykroczenia oraz zawieszenie w czynnościach prokuratora w świetle Prawa o prokuraturze

Streszczenie

Artykuł ma na celu przybliżenie nowych regulacji zawartych w obowiązującej od dnia 4 marca 2016 r. ustawie Prawo o prokuraturze, dotyczących przepisów zawartych w Rozdziale 3, w części normującej odpowiedzialność karną prokuratorów, w tym za wykroczenia, a także zmian odnoszących się do stosowania instytucji zawieszenia w czynnościach służbowych. Autorzy koncentrują się na omówieniu norm nieznanych w dotychczas obowiązujących prokuratorów przepisach, bądź jedynie zmienionych, częściowo polemicznie odnosząc się do dotychczasowych publikacji w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX