Odpowiedzialność karna nieletnich (art. 10 § 2 k.k., art. 13 i 91 u.niel.) - OpenLEX

Maraszek Magdalena, Odpowiedzialność karna nieletnich (art. 10 § 2 k.k., art. 13 i 91 u.niel.)

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/7-8/125-134
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna nieletnich (art. 10 § 2 k.k., art. 13 i 91 u.niel.)

Komentarz do analizowanego zagadnienia należy zacząć od stwierdzenia, że wymierzenie kary nieletniemu jest odstępstwem od reguły wyrażonej m.in. w art. 10 § 1 k.k. stanowiącej, że odpowiedzialność karną może ponieść ten tylko, kto popełnił czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.

Obowiązujące regulacje prawnokarne przewidują, że nie popełnia czynu zabronionego sprawca, któremu nie można przypisać winy w czasie czynu. Przyjmuje się zatem, że warunkiem postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa jest osiągnięcie przez sprawcę takiego stopnia dojrzałości, który pozwoli mu na rozpoznanie znaczenia czynu lub pokierowanie swoim postępowaniem w chwili jego popełnienia, a w konsekwencji na przypisanie mu winy, zgodnie z normą art. 1 § 3 k.k. Kodeksowym przejawem tak wyrażonej konstrukcji winy jest przepis art. 10k.k., który w § 1 określa przesłankę podmiotowej zdolności do ponoszenia odpowiedzialności karnej jako ukończenie przez sprawcę 17 lat. W rezultacie dopiero osiągnięcie wskazanej cezury...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX