Wąsik Damian, Odpowiedzialność karna lekarza dentysty za błąd medyczny

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/3/5-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność karna lekarza dentysty za błąd medyczny

Streszczenie

Zasadniczym celem publikacji jest przybliżenie specyfiki błędów medycznych występujących w obszarze stomatologii. Autor prezentuje m.in. wyniki badań aktowych 32 losowo wybranych spraw karnych prowadzonych w latach 2011–2016, w których zarzuty dotyczyły popełnienia przez lekarzy dentystów tzw. błędów stomatologicznych (art. 156 § 1 i 2 k.k. oraz art. 160 § 2 w zw. z § 3 k.k.), skutkujących m.in. takimi powikłaniami, jak zapalenie zatok, zranienie naczyń i nerwów, połączenie ustno-zatokowe, przepchnięcie materiału wypełniającego kanał zęba, czy nieprawidłowe ułożenie żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych po leczeniu protetycznym. Powyższe zagadnienie zostało zaprezentowane z uwzględnieniem uwarunkowań systemowych ochrony zdrowia i zdominowania przez indywidualne praktyki lekarskie działalności leczniczej obejmującej udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu stomatologii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX