Sygit Bogusław, Wąsik Natalia, Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/7-8/280-294
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego

Streszczenie

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest prezentacja idei odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów, a także przedstawienie założeń postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w sprawach o delikty zawodowe popełniane przez osoby należące do ww. grupy prawniczej. Tło dla rozważań w powyższych kwestiach stanowi orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, ukształtowane na przestrzeni ostatnich lat we wspomnianych sprawach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX