Bączyk Mirosław, Odpowiedzialność deliktowa lekarza i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną przy leczeniu - w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/7-8/9-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność deliktowa lekarza i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną przy leczeniu - w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

I.Podstawy prawne odpowiedzialności deliktowej lekarza i zakładu opieki zdrowotnej de lege lata

Prawny reżim deliktowej odpowiedzialności lekarza za szkodę wyrządzoną przy leczeniu przeszedł znaczną ewolucję w prawie polskim stanowiącą rezultat nowych rozwiązań prawnych w zakresie deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Przez długie lata lekarz był uważany za „funkcjonariusza państwowego (samorządowego)” w publicznej służbie zdrowia, co w ówcześnie obowiązującym modelu odpowiedzialności deliktowej mogło mieć zalety z punktu widzenia zakresu przyjętej ochrony prawnej poszkodowanych pacjentów (np. możliwość zastosowania art. 419 k.c. przewidującego odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody medyczne na zasadzie słuszności) .W wyniku zmian dokonanych w przepisach Kodeksucywilnego od dnia 1 września 2004 r. doszło do ujednolicenia podstaw odpowiedzialności deliktowej publicznego i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (art. 415, 416, 429 i 430 k.c.). Oznacza to powrót do poprzedniego ujęcia tej odpowiedzialności przy założeniu, że lekarz może być uznany za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX