Osajda Konrad, Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. za ich zobowiązania w orzecznictwie Sądu Najwyższego z 2011 r.

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2012/3/5-22
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. za ich zobowiązania w orzecznictwie Sądu Najwyższego z 2011 r.

Problematyka odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. regularnie gości na wokandzie Sądu Najwyższego (dalej jako SN), a w konsekwencji jest zasadne cykliczne podejmowanie tego zagadnienia przy przygotowywaniu przeglądów orzecznictwa z zakresu kodeksu spółek handlowych , aby przedstawić, jak w praktyce aplikowana jest niejasna norma prawna, wynikająca z art. 299 k.s.h. Jest już tradycją, że orzeczenia poświęcone art. 299 k.s.h. dominują w judykaturze SN na tle powołanego kodeksu – tak było też w 2011 r. Liczba istotnych wypowiedzi SN okazała się tak duża, że przekracza ramy jednego przeglądu orzecznictwa, dlatego problematykę tę podjęto w prezentowanym tu przeglądzie, będzie ona również przedmiotem kolejnego przeglądu orzecznictwa (uzupełnionego o orzeczenia z pierwszego półrocza 2012 r.). Przegląd orzecznictwa obejmuje 7 orzeczeń SN, w których poruszono następujące zagadnienia: podmiotowy zakres odpowiedzialności z art. 299 k.s.h., interpretację przesłanki zachowania właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. oraz konsekwencje niestarannego prowadzenia egzekucji przez wierzyciela spółki z o.o.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX