Zaborniak Paweł, Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - kwestie wybrane

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/9/18-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - kwestie wybrane

W opracowaniu podjęto budzącą w praktyce wiele kontrowersji problematykę ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Autor kolejno opisuje podstawowe zasady uiszczania tej odpłatności, w tym powstania administracyjnoprawnego obowiązku pokrywania kosztów pobytu, źródeł tego obowiązku, temporalnego zakresu decyzji określających wysokość opłaty, a także kwestie jej umorzenia. Podjęto próbę wykazania, że decyzja w sprawie opłaty za pobyt konkretyzuje ustalony na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej obowiązek odpłatności. Dlatego jej zakres temporalny może sięgać chwili rozpoczęcia przez pensjonariusza zamieszkania w domu pomocy społecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX