Chlebny Jacek, Odmowa dostępu do akt w sprawie administracyjnej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/10/98-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odmowa dostępu do akt w sprawie administracyjnej

Artykuł stanowi skróconą wersję opracowania przedstawionego 19.12.2013 r. na posiedzeniu Zespołu do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego (powołanego przez Prezesa NSA decyzją nr 8 z 10.10.2012 r.).

1.Uwagi wstępne.

Prawo stron lub ich pełnomocników do pełnego wglądu w akta administracyjne stanowi jedną z najważniejszych gwarancji procesowych. Nie znając zebranego materiału dowodowego, strona nie może się do niego odnieść, zakwestionować i w konsekwencji zgłosić dowodów, by dowieść swych racji. Obowiązek udostępnienia akt sprawy został zawarty już w art. 51 ust. 3 Konstytucji RP. Przepis ten przyznaje każdemu prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Na etapie postępowania przed sądem administracyjnym prawo do zapoznania się z aktami sprawy znajduje swoje źródło w prawie do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) . W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) nie zakwestionowano regulacji kodeksowej, która pozwala na odmowę udostępnienia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX