Węgrzynowski Łukasz, Odmowa dokonania przez notariusza czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/1/33-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odmowa dokonania przez notariusza czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego

Artykuł dotyczy problematyki dopuszczalności odmowy dokonania czynności prawnej przez notariusza z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Ta problematyka została szeroko omówiona w uchwale Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., III CZP 82/13 , w której Sąd przyjął, iż sprzeczność z prawem w rozumieniu art. 81 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie obejmuje także sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Uchwała nie doczekała się jeszcze szczegółowego omówienia w doktrynie, jednak w mediach pojawiły się wypowiedzi podnoszące zastrzeżenia co do stanowiska Sądu, z uwagi na charakter postępowania przed notariuszem, niepewność w obrocie czy dodatkowe koszty. Analiza problematyki ważnej praktycznie zmusza do bliższego przyjrzenia się także statusowi prawnemu klauzul generalnych czy też właściwościom procesu stosowania prawa przez notariuszy.

1.Orzecznictwo sądowe i doktryna

We wcześniejszym orzecznictwie sądowym zagadnienie to nie zostało dostrzeżone i szczegółowo omówione. Dotychczasowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX