Krysiński Łukasz, Odkrywanie tajemnic kont bankowych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/4/131-141
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odkrywanie tajemnic kont bankowych

Streszczenie

Artykuł powstał w związku z rosnącą liczbą przestępstw, do których popełnienia wykorzystano rachunki bankowe oraz produkty bankowe. Wskazane w treści artykułu możliwości dekodowania informacji o produktach bankowych mają za zadanie pomóc organom ścigania w pozyskiwaniu danych na ich temat w prosty, a przede wszystkim szybki sposób, tj. z pominięciem wnioskowania do właściwego ze względu na miejsce sądu okręgowego o wydanie postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy bankowej. Wskazane metody – z uwagi na fakt, że można je zastosować w ramach czynności sprawdzających, czynności w niezbędnym zakresie oraz w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych – umożliwiają pozyskanie niezbędnych informacji oraz odpowiednie ukierunkowanie czynności procesowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX