Artykuły
Opublikowano: CDZ./11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Od przybytku głowa czasem boli

Co zrobić, gdy w obrocie prawnym znajdzie się więcej niż jedno postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy?

Standardową procedurą nabywania spadku po osobie zmarłej jest sądowe postępowanie spadkowe. Oczywiście w takim przypadku można także udać się do notariusza, który dokona poświadczenia spadkobrania przez odpowiednie osoby, ale to dotyczy tylko spraw niespornych, czyli takich, w których interesy i wola wszystkich zainteresowanych są zbieżne. Wnioskodawca wskazuje uczestników postępowania i występuje z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dzięki czemu spadkobiercy wstępują w prawa zmarłego.

Problem pojawia się jednak, jeśli w obrocie prawnym znajdzie się więcej niż jedno postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy. Które orzeczenie jest wtedy wadliwe? Jak ustalić prawidłowy krąg spadkobierców? Czy i które postępowanie wznawiać?

Istnienie dwóch...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?