Ochrona zabytkowej zieleni w obrębie historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych - wybrane zagadnienia - OpenLEX

Górny Witold, Ochrona zabytkowej zieleni w obrębie historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/5/40-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona zabytkowej zieleni w obrębie historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych - wybrane zagadnienia

Słowa kluczowe: zieleń zabytkowa, ochrona zabytków, ochrona przyrody, historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny

1.Wprowadzenie

Jedną z podstawowych funkcji prawa in genere, w szczególności zaś prawa administracyjnego, jest ochrona wartości w postaci otaczającego człowieka środowiska . W toku rozwoju cywilizacji, w tym stanowiących jeden z jej wymiarów systemów normatywnych, środowisko życia człowieka ulegało znaczącym przekształceniom. Część tych procesów dokonywała i dokonuje się w sposób naturalny – niezależny lub w niewielkim stopniu uzależniony od działalności człowieka. Część natomiast stanowi „autorską kreację” gatunku ludzkiego, składając się na jego dorobek oraz wpisując się w jego kulturę .

To właśnie owo podstawowe rozróżnienie na środowisko naturalne oraz środowisko przetworzone przez działalność człowieka (środowisko kulturowe) stanowi kryterium podziału systemu prawa, obejmującego poszczególne z tych sfer swoją ochroną i opisującego odnoszące się doń regulacje zbiorczymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX