Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK - zagadnienia wybrane - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK - zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/7-8/17-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK - zagadnienia wybrane

Słowa kluczowe: informacje objęte tajemnicą, postępowanie antymonopolowe, zasada jawności, prawo do obrony, Prezes UOKiK

1.Uwagi ogólne

W postępowaniu przed Prezesem UOKiK przedsiębiorca ma prawo do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. W tym postępowaniu kluczowe znaczenie ma zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie tylko stronom postępowania, lecz także innym podmiotom, które przekazują organowi antymonopolowemu informacje w związku z podejmowanymi przez ten organ działaniami.

Prawo przedsiębiorcy do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przysługuje w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, a zatem nie tylko w sprawie, ale też w postępowaniu wyjaśniającym. Z jednej strony przedsiębiorca przekazujący informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa ma oczywisty interes prawny w uzyskaniu dostępu do mechanizmu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Natomiast z drugiej – ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego załączonego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX