Artykuły
Opublikowano: PP 2020/10/33-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona prawna sygnalistów podatkowych na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

Dyrektywa 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii wprowadza nowe, jednolite dla całej Unii Europejskiej zasady ochrony sygnalistów, w tym sygnalistów podatkowych. Dyrektywa ta zabrania podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów, którzy ujawniają działania niezgodne z prawem, nakazując przyjęcie skutecznych i adekwatnych środków ich ochrony, w tym opracowania i wdrożenia anonimowych kanałów dokonywania zgłoszeń. Głównym celem artykułu jest wskazanie założeń i określenie potencjalnych konsekwencji prawnych tej dyrektywy oraz jej wpływu na polskie prawo podatkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?