Ochrona małoletnich przed udostępnianiem solarium, a także ich reklamą i promocją - OpenLEX

Kilińska-Pękacz Agnieszka, Ochrona małoletnich przed udostępnianiem solarium, a także ich reklamą i promocją

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/2/23-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona małoletnich przed udostępnianiem solarium, a także ich reklamą i promocją

Słowa kluczowe: małoletni, solarium, udostępnianie, reklama, promocja

Konsumpcyjny charakter współczesnego społeczeństwa to nie tylko podążanie, aby wszystko mieć, to również zagrożenia dla postrzegania człowieka. Wraz z rozwojem techniki, medycyny, chirurgii powoli zaciera się granica, czy człowiek jest podmiotem czy przedmiotem. Sprzyja temu korzystanie z „ulepszaczy” swojego wyglądu w postaci chociażby operacji plastycznych. Jednym ze sposobów poprawy wyglądu jest korzystanie z solarium. Ponadto Teresa Sołtysiak przeprowadziła badania, których wyniki zdecydowanie oddają trend wśród współczesnych młodych kobiet, a tym bardziej małoletnich. Autorka przeanalizowała między innymi formy, sposoby oraz skutki pozbywania się niedoskonałości sylwetki. Jednym z działań jest uczęszczanie na solarium . Wśród młodych osób występuje tendencja do dbania o swój wygląd. W związku z tym rację mają Marcin Ebisz i Marta Brokowska, że młodzież często korzysta z solarium, by poprawić swój wygląd. Wśród...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX