Ochrona inwestora a ochrona konsumenta na rynku kapitałowym - OpenLEX

Wierzbowski Marek, Ochrona inwestora a ochrona konsumenta na rynku kapitałowym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/5/4-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona inwestora a ochrona konsumenta na rynku kapitałowym

W środowisku maklerskim budzi niepokój traktowanie inwestorów na rynku kapitałowym jako konsumentów. Obecnie wiele aktów unijnych dotyczących rynku kapitałowego posługuje się równolegle określeniami inwestor i konsument. Przepisy przewidują szczególny tryb ochrony inwestorów detalicznych ze względu na specyfikę rynku kapitałowego. Tej problematyce poświęcony jest najnowszy raport ESMA. Inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem, które inwestor świadomie przyjmuje. Nie można takich inwestycji traktować jako odpowiednika oszczędzania w bankach. Nie można też, w razie niepowodzenia inwestycji, winić za to instytucję finansową, dzięki której nabyto te instrumenty, o ile dochowane były przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX