Ochrona i opieka państwa w stosunku do rodzin - uwagi konstytucyjnoprawne - OpenLEX

Feja-Paszkiewicz Anna, Ochrona i opieka państwa w stosunku do rodzin - uwagi konstytucyjnoprawne

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/182-195
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona i opieka państwa w stosunku do rodzin - uwagi konstytucyjnoprawne

Słowa kluczowe: ochrona i opieka państwa w stosunku do rodzin, zasady konstytucyjne, Konstytucja z 2.04.1997 r., Trybunał Konstytucyjny

1. Na przestrzeni ostatnich ponad dwudziestu lat w Polsce zaszły fundamentalne zmiany ustrojowe. Zmianom tym towarzyszyły równie ważkie zmiany demograficzne polegające m.in. na masowej emigracji głównie ludzi młodych i stałym zmniejszaniu się liczby rodzących się dzieci, których efektem jest zjawisko tzw. starzenia się społeczeństwa.

Alarmująco kwestię tę przedstawiła w swoim raporcie z 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli: „Od dwudziestu lat postępuje spadek liczby ludności i starzenie się społeczeństwa. Rok 2013 był pod tym względem szczególnie niekorzystny – liczba urodzeń była o 15 tysięcy niższa od liczby zgonów, a współczynnik dzietności wynosił 1,26. Nie zapewnia to nawet prostego zastępowania pokoleń. Dla porównania, w 1990 r. współczynnik dzietności wynosił 2,0 (dla stabilnego rozwoju demograficznego powinien wynosić 2,1). Z prognoz wynika, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX