Ochrona dobrego imienia (renomy) jednostek samorządu terytorialnego na gruncie dóbr osobistych - uwagi na kanwie orzecznictwa - OpenLEX

Zygrzak Krzysztof, Ochrona dobrego imienia (renomy) jednostek samorządu terytorialnego na gruncie dóbr osobistych - uwagi na kanwie orzecznictwa

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/10/72-84
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona dobrego imienia (renomy) jednostek samorządu terytorialnego na gruncie dóbr osobistych - uwagi na kanwie orzecznictwa

Jednostki samorządu terytorialnego jako osoby prawne jednoznacznie posiadają dobra osobiste, w tym szczególnie doniosłe ze względu na specyfikę działalności – dobre imię (renomę). Tym samym na gruncie odpowiednich regulacji Kodeksu cywilnego istnieje rozbudowany wachlarz możliwości uzyskania przez instytucje samorządowe lub szerzej, przez lokalne społeczności, adekwatnej ochrony prawnej. Autor wyróżnia wśród przysługujących roszczeń potencjalnie: zaprzestanie istniejących naruszeń, usunięcie skutków uszczerbków już zaistniałych czy wreszcie zadośćuczynienie dla samej jednostki samorządu terytorialnego lub na wskazany cel społeczny. Narzędzia te nabierają szczególnego znaczenia w dobie szerzącego się „hejtu” oraz nierzetelnych przekazów w przestrzeni medialnej. Zwraca przy tym uwagę na szeroki zakres objęty taką ochroną wobec mnogości podmiotów mieszczących się w ramach osobowości prawnej gmin, powiatów czy województw. Przekłada się to wprost na możliwość wystąpienia ze stosownymi roszczeniami wobec naruszycieli, godzących nie tylko wprost w same jednostki samorządu terytorialnego, ale także ich organy, pracowników samorządowych czy wreszcie podległe im podmioty (szkoły, instytucje pomocy społecznej, ośrodki sportu itp.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX