Ochrona danych osobowych świadka i pokrzywdzonego w procesie karnym - OpenLEX

Wolska-Bagińska Anna, Ochrona danych osobowych świadka i pokrzywdzonego w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/1/26-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona danych osobowych świadka i pokrzywdzonego w procesie karnym

Streszczenie

W artykule dokonano charakterystyki pozycji procesowej świadka i pokrzywdzonego w kontekście ochrony ich danych osobowych w procesie karnym. W pracy dokonano ustaleń, w jaki sposób chronione są przed ujawnieniem dane osobowe pokrzywdzonego i świadka, które mogą pomóc w dotarciu do nich osobom chcącym utrudnić lub uniemożliwić im wypełnienie obowiązków lub realizację uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania karnego. Powyższe ustalenia umożliwiły ocenić, czy rozwiązania karnoprocesowe gwarantują wystarczającą ochronę świadkom i pokrzywdzonym w procesie karnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX