Barański Michał, Ochrona danych osobowych pracowników w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/1/46-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona danych osobowych pracowników w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości

1. Uwagi wstępne. Problematyka prawa do prywatności informacyjnej osób fizycznych, obejmująca również ochronę danych osobowych pracowników, niejednokrotnie była przedmiotem analizy w ramach różnych orzeczeń. Słusznie podkreśla M. Otto, że obecnie „centralną osią ochrony prywatności w zatrudnieniu na starym kontynencie (…) wydaje się płaszczyzna międzynarodowa oparta na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i działalności orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” . Celem niniejszego opracowania jest jednak przybliżenie interpretacji standardów ochrony danych osobowych w zatrudnieniu przez pryzmat działalności orzeczniczej polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości (Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), co powinno umożliwić ukazanie ewolucyjnego charakteru kształtowania się owych interpretacji z różnych perspektyw w ramach wielopłaszczyznowej ochrony prywatności w zatrudnieniu. W europejskim systemie ochrony praw człowieka formalna podstawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX