Jaśkiewicz Edyta, Knoppek Krzysztof, Ocena projektu ustawy o biegłych sądowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PPC 2015/2/173-186
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Ocena projektu ustawy o biegłych sądowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Od co najmniej 13 lat Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad reformą prawa dotyczącego biegłych sądowych. Przyczyną podjęcia tych prac są liczne sygnały pochodzące z obszaru praktyki wymiaru sprawiedliwości, świadczące o niedoskonałości obecnych uregulowań, czego następstwem jest przewlekłość procesów cywilnych i karnych oraz zdarzająca się merytoryczna wadliwość wyroków opartych na wynikach dowodu z opinii biegłego. Dochodzą do tego – opisywane w prasie i przedstawiane w telewizji – alarmujące przykłady spraw sądowych opóźnionych o całe miesiące lub nawet lata z powodu opieszałości powołanego biegłego. W niektórych przypadkach rodzi to skutki społecznie szkodliwe lub wręcz niebezpieczne. Spóźnienia w sporządzaniu opinii przez biegłych oraz konieczność ich poprawiania, uzupełniania bądź ponownego sporządzania przez innego biegłego są przyczyną 45% przewleczonych postępowań sądowych .

Prof. E. Gruza, wieloletni biegły sądowy, stwierdziła w ostatnim czasie, że wśród 15–16 tysięcy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX